odbiór makulatury

Nasza firma oferuje kompleksową obsługę w zakresie odbioru odpadów. Bez względu na lokalizację, umożliwiamy łatwy dostęp do wszystkich możliwości zagospodarowania odpadów. Nasze specjalizacje obejmują utylizację opon, odpadów medycznych, bioodpadów, elektrośmieci, odpadów drewnianych, chemikaliów, niszczenie dokumentów, niszczenie danych, jak również skup złomu, kontenery na gruz i więcej. Zajmujemy się całym procesem – zaczynając od przyjęcia odpadu, przez załadunek i transport. Sprawdzamy wiarygodność firm recyklingowych oraz dbamy o dogodne terminy transportu. Wspieramy także w załatwianiu formalności związanych z ewidencją odpadów. Działania WasteMaster wspierają odpowiedzialny recykling i profesjonalne zarządzanie odpadami na szeroką skalę. https://mamodpad.wastemaster.pl