dokumentacja cen transferowych

TP Advisory to firma specjalizująca się w doradztwie w obrębie cen transferowych. Ceny transferowe to kwoty ustalane pomiędzy spółkami zależnymi, które są częścią tej samej grupy kapitałowej i dokonują transakcji handlowych ze sobą. W przypadku takich transakcji ważne jest, by ceny ustalane były zgodne z rynkowymi cenami, które obowiązywałyby pomiędzy niezależnymi podmiotami. Firma TP Advisory oferuje usługi doradcze w zakresie cen transferowych, które umożliwiają klientom na uniknięcie problemów powiązanych z błędnym wyznaczaniem tych cen. Doradztwo w zakresie cen transferowych obejmuje głownie ocenę i optymalizację polityki cenowej, analizę transakcji w celu określenia właściwych cen oraz przygotowanie dokumentacji podatkowej dotyczącej cen transferowych. Dzięki doświadczeniu i profesjonalnej wiedzy, TP Advisory gwarantuje klientom kompetentne doradztwo w zakresie cen transferowych, które jest dopasowane do indywidualnych potrzeb i wymagań każdego klienta. https://www.tpadvisory.pl